KKT TOMO Karate Shotokan


Idź do treści

BADANIA LEKARSKIE

PRZEPISY


BADANIA LEKARSKIE PRZEPROWADZANE U ĆWICZĄCYCH


Informacja została sporządzona w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.07.2003r. w sprawie sposobu dokonywania kwalifikacji do poszczególnych dyscyplin sportu, zakresu koniecznych badań lekarski oraz ich częstotliwości w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku 2ycia ubiegających się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu (Dz. U. Nr 141 z 2003r. poz. 1379) oraz o komunikat wygłoszony przez Witolda Furgała - Sekretarza PTMS na XXVI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej we Wrocławiu w dniach 23-25.09.2005r. o porozumieniu zawartym w tej kwestii pomiędzy zarządem PTMS a NFZ.

1. Kluby, które nie maja w statucie wpisanej rekreacji - jako formy ćwiczenia
karate.

Muszą mieć wszyscy ( bez względu na wiek i stopień) ćwiczący do 21 roku życia badania lekarskie przeprowadzone przez lekarzy ze specjalizacja medycyny sportowej lub z certyfikatem PTMS. Badania ważne maksimum 6 m-cy. Osoby, które ukończyły 21 rok życia i nie startują w zawodach rangi Mistrzostw Polski, musza 1 raz na rok podpisać oświadczenie, że trenują na własna odpowiedzialność, oraz każdorazowo przed udziałem w zawodach mniejszej rangi.

2. Kluby, które mają w swoją działalność wpisaną rekreację jako formę ćwiczenia
karate.

a) Ćwiczący rekreacyjnie do 12 roku życia włącznie, bez względu na stopień, musza mieć zaświadczenie dopuszczające do rekreacyjnego uprawiania karate wydane przez dowolnego lekarza. Zaświadczenie ważne jest rok.

b) Ćwiczący rekreacyjnie (do 6 kyu włącznie) miedzy 13 a 21 rokiem życia muszą mieć zaświadczenie dopuszczające do rekreacyjnego uprawiania karate wydane przez dowolnego lekarza. Zaświadczenie ważne jest rok.

c) Ćwiczący ze stopniem od 5 kyu wzwyż, w wieku 13 - 21 lat, musza mieć zaświadczenie dopuszczające do treningów karate od lekarza ze specjalizacja medycyny sportowej lub z certyfikatem PTMS (zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi - obowiązkowe kumite).

d) Osoby, które ukończyły 21 rok życia i nie startują w zawodach rangi Mistrzostw Polski, musza 1 raz na rok podpisać oświadczenie, że trenują na własną odpowiedzialność, oraz każdorazowo przed udziałem w zawodach mniejszej rangi.

e) Osoby, które ukończyły 21 rok życia i startują w zawodach rangi Mistrzostw Polski musza mieć zaświadczenie dopuszczające do treningów karate od lekarza ze specjalizacja medycyny sportowej lub z certyfikatem PTMS. Zaświadczenie dopuszczające do treningów karate od lekarza ze specjalizacja medycyny sportowej lub z certyfikatem PTMS, ważne jest 6 miesięcy, o ile nie będzie wpisany krótszy okres dopuszczenia. O zakresie badań dodatkowych decyduje lekarz wydający zaświadczenie.

NASZEGO KLUBU DOTYCZY PUNKT 2Powrót do treści | Wróć do menu głównego